Sayıların Toplamını Yuvarlama Yaparak Tahmin Edelim - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Sayıların Toplamını Yuvarlama Yaparak Tahmin Edelim Canlandırma

1985 ve 786 doğal sayılarını zihinden toplamak toplamak zor. Bu yüzden bu iki doğal sayıyı yuvarlayarak toplamın sonucu tahmin edebiliriz. Dört basamaklı 1985 sayısını en yakın yüzlüğe (2000´ e), 786 üç basamaklı doğal sayısını da en yakın onluğa (800´ e) yuvarlayabiliriz. Böylece toplama işleminin sonucunu 2800 olarak tahmin edebiliriz. 

Bu konu anlatımında, günlük hayatttan örnekler kullanılarak doğal sayılarda toplama işleminin yuvarlama yaparak nasıl tahmin edilebileceği anlatılmaktadır.