Sayıların Farkını Tahmin Edelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Sayıların Farkını Tahmin EdelimEtkileşimli Alıştırma

En çok 3 basamaklı doğal sayılar kullanılarak doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak çıkarma işlemi yapabiliriz. Örneğin, 832 üç basamaklı doğal saysından 195 üç basamaklı doğal sayısını yuvarlama yaparak çıkarma işleminin sonucunu tahmin edelim. 832´ yi 830´ a ve 195´ i 200´ e yuvarlarız. 830´ dan 200´ ü çıkardığımızda 630 yaklaşık sonucunu buluruz. 

Bu interaktif etkinlikte verilen en çok 3 basamaklı doğal sayılar ile yuvarlama yaparak çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmesi istenmektedir.