Resmi Kimliğimizdeki Kişisel Bilgilerimiz - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Resmi Kimliğimizdeki Kişisel BilgilerimizEtkileşimli Alıştırma

Nüfus cüzdanı gibi resmi kimliklerdeki kişisel kimlik bilgilerinin verilen açıklamalar ile eşleştirilmesi istenmektedir.

Nüfus cüzdanı gibi resmi kimliklerdeki kişisel kimlik bilgilerinin verilen açıklamalar ile eşleştirilmesi istenmektedir.