Ondalık Kesirleri Tanıyalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Kesirleri TanıyalımEtkileşimli Alıştırma

Paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirler kesir şeklinde yazılabileceği gibi virgül kullanılarak da yazılabilir. Virgülün sol tarafında kalan kısım ondalık kesrin tam kısmı, sağ tarafında kalan kısım ise ondalık kesrin kesir kısmıdır. 

Bu interaktif etkinlik modellerle gösterilen ondalık kesirleri belirlemeye yöneliktir. Etkinlikte kesirler modellenerek öğrencilere verilir ve öğrenciden modellenmiş ondalık kesirleri kesir halinde veya virgül kullanılarak yazılmış halini bulması istenmektedir.