Ondalık Kesirleri Sıralayalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Kesirleri SıralayalımEtkileşimli Alıştırma

Ondalık kesirlerde sıralama yaparken ondalık kesirleri kendi aralarında karşılaştırabiliriz. Bu yüzden ondalık kesirlerin yerini sayı doğrusu üzerinde zihnimizde canlandırma yöntemini veya ondalık kesirlerin basamak değerlerini karşılaştırarak sıralama yapabilirsin. 

Bu interaktif etkinlikte ondalık kesirlerin küçükten büyüğe sıralanması istenmektedir. Etkinlikte farklı etiket fiyatlarına sahip oyuncaklar verilmiştir ve öğrenciden bu etiket fiyatlarını sıralanması istenmektedir.