Ondalık Kesirleri Karşılaştırma Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Kesirleri Karşılaştırma EtkinliğiEtkileşimli Alıştırma

Ondalık kesirlerin yerini sayı doğrusu üzerinde zihnimizde canlandırma yöntemini veya ondalık kesirlerin basamak değerlerini karşılaştırarak sıralama yapabilirsin. 

Bu interaktif etkinlikte ondalık kesirlerle büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama yapılmaktadır. Etkinlikte verilen ondalık kesirden başlayarak her satırda uygun olan ondalık kesrin işaretlenmesi istenmektedir.