Ondalık Kesirleri Gösterelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Kesirleri GösterelimEtkileşimli Alıştırma

Paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirler kesir şeklinde yazılabileceği gibi virgül kullanılarak da yazılabilir. Virgülün sol tarafında kalan kısım ondalık kesrin tam kısmı, sağ tarafında kalan kısım ise ondalık kesrin kesir kısmıdır. 

Bu interaktif etkinlik ondalık kesrin kesir veya virgül kullanılarak yazılmış şekilde verilip, o kesrin modellenmesine yönelik bir uygulamadır.