Ondalık Kesirleri Basamaklarına Ayıralım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Kesirleri Basamaklarına AyıralımEtkileşimli Alıştırma

Bir ondalık kesrin virgülden önceki kısmı tam kısım, virgülden sonrakı kısmı ise kesir kısım olarak adlandırılır. Virgülden önceki tam kısım bir doğal sayıdır ve basamak adları doğal sayılardaki gibidir. Virgülden sonraki kesir kısmın basamakları ise soldan sağa onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı olarak adlandırılır.   

Bu interaktif etkinlik modellenerek verilen ondalık kesirlere göre basamak tablosunu doldurmaya ve basamak isimlerini belirlemeye yönelik bir uygulamadır.