Ondalık Kesir Nedir? - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Ondalık Kesir Nedir?Canlandırma

Paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirler kesir şeklinde yazılabileceği gibi virgül kullanılarak da yazılabilir. Virgülün sol tarafında kalan kısım ondalık kesrin tam kısmı, sağ tarafında kalan kısım ise ondalık kesrin kesir kısmıdır. 

Bu konu anlatımında, model kullanılarak ondalık kesir tanımlanmakta ve ondalık kesir gösterimi yapılmaktadır. Etkinlikte ondalık kesirler öncelikle modellerle gösterilerek tanımlanmaktadır. Daha sonra günlük hayattan ondalık kesir örnekleri kullanılarak ondalık kesirler tanımlanır.