Ölçüsü Verilen Açıyı Açıölçer Yardımıyla Çizme - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ölçüsü Verilen Açıyı Açıölçer Yardımıyla ÇizmeEtkileşimli Alıştırma

Ölçüsü verilen bir açıyı açıölçer yardımıyla çizerken önce açının köşesi olacak bir nokta çizilerek işe başlanır. Sonra bu köşeden bir ışın çizilir. Daha sonra açıölçerin ortasında bulunan nokta ile açının köşesi olacak nokta üst üste getirilir. Aynı zamanda açıölçerin cetvelinin üst kısmı da açı için çizilen ilk ışının tam üstüne getirilir. Sonra çizilmek istenen açının derecesi bulunur ve tam oraya bir nokta koyulur. Son olarak açının köşesinden son çizilen noktadan geçecek şekilde bir ışın çizilir. İstenen açı çizilmiş olur.

Bu etkileşimli alıştırmada ölçüsü verilen bir açının açıölçer yardımıyla çizimi istenmektedir. Etkinlikte açının köşesi ve bir kolu verilmiştir. Diğer kolunun doğru açıyı oluşturacak şekilde açıölçer ile çizilmesi beklenmektedir.