Olasılık Belirten Kelimeler - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Olasılık Belirten KelimelerCanlandırma

Bir olayın olabilmesi ya da olamaması durumlarına olasılık denir. Bu durumlar bazı olasılık kelimeleri ile anlatılabilir. 

Bu uygulamada olası, olası değil, kesin, kesin değil, muhtemel, mümkün, imkansız, belirsiz, şansı eşit ve şansı eşit değil kelimeleriyle olayların olasılıklarının nasıl tanımlanabileceği anlatılmaktadır.