Nabzın Zamanla Değişimi - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Nabzın Zamanla DeğişimiEtkileşimli Alıştırma

Nabız ile ilgili verileri grafiğe aktarmaya ve onlarla ilgili soruları cevaplandırmaya ne dersin?