Mikroskoplar ve Gözle Görülemeyen Küçük Canlılar - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Mikroskoplar ve Gözle Görülemeyen Küçük CanlılarCanlandırma

Çevremizde gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar bulunmaktadır. Yiyeceklerin üzerinde oluşan küfler bu küçük canlılara sebebiyledir. Gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük canlıları mikroskop adı verile aletler yardımı ile görebiliriz. Mikroskoplar varlıkların görüntüsünü büyütmeye yarayan aletlerdir.

Çevremizde gözümüzle görebildiğimiz canlılar dışında gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların varlığı anlatılmakta, bu canlıların mikroskop yardımı ile görülebildiği söylenmektedir.