Mıknatıslar - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
MıknatıslarCanlandırma

Mıknatıslar demir, kobalt ve nikelden yapılan ya da bu maddeleri içeren cisimleri çeker. Demir ataş ve toplu iğne gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilen maddelerdir. Buzdolabının kapısında mıknatısın çekebileceği bir madde olduğundan mıknatıslı buzdolabı süsü buzdolabı kapısına yapışır. Mıknatıslar her zaman buzdolabı süsünün arkasındaki gibi yuvarlak şekilde değildir. Mıknatısların belirli bir şekli yoktur, değişik şekillerde olabilirler.

Mıknatısların nasıl maddeler olduğu günlük hayattan örnekler verilerek anlatılmakta, mıknatısın hangi maddeleri çektiğinden bahsedilmektedir.