Metni Anlıyoruz (Doğaya Saygı) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Anlıyoruz (Doğaya Saygı)Etkileşimli Alıştırma

Dinlenen metne dair konuların tespitine yönelik bir uygulamadır.

”Doğaya Saygı” adlı metinden çıkarılabilecek yargıların belirlendiği bir uygulamadır.