Metni Anlıyoruz (Bir Çocuktan Mektup Var!) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Anlıyoruz (Bir Çocuktan Mektup Var!)Etkileşimli Alıştırma

”Bir Çocuktan Mektup Var!” adlı metinle ilgili soruları ile sorulara ait yanıtların eşleştirilmesini içeren bir uygulamadır.

”Bir Çocuktan Mektup Var!” adlı metinle ilgili soruları ile sorulara ait yanıtların eşleştirilmesini içeren bir uygulamadır.