Maddeyi Niteleyen Özellikler - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Maddeyi Niteleyen ÖzelliklerCanlandırma

Bu canlandırmada, suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme, mıknatısla çekilme gibi maddeyi niteleyen özellikler açıklanmaktadır