Maddelerin Özellikleri - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Maddelerin ÖzellikleriEtkileşimli Alıştırma

Maddeleri hallerine göre katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur, sıkıştırılamazlar ve bulundukların kabın şeklini alır. Sıvı ve katı haldeki maddeler akışkandır, katı haldeki maddeler ise akışkan değildir. Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli yoktur, bulunduğu kabın şeklini alır ve bulunduğu ortama yayılır. Katı haldeki maddelerin belirli bir şekli vardır ve sıkıştırılamazlar. Küçük taneli katılar bir araya geldiğine sıvılar gibi davranır ve bulunduğu kabın şeklini alır. Ancak her bir küçük tanenin yine belirli bir şekli vardır.

Bu konu anlatımında, gözlemler yaparak katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin özelliklerini belirlemesi istenmektedir.