Kütle Ölçüleriyle İlgili Problem Çözme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Kütle Ölçüleriyle İlgili Problem ÇözmeCanlandırma

Kütle ölçü birimleriyle problem çözülürken önce problemde verilen bütün ağırlıklar en küçük birimin cinsine çevrilir. Sonra bütün kütleler eşit kütle ölçme birimine sahip olduğunda problem çözme adımları takip edilerek problem çözülür.

Bu konu anlatımlı canlandırma ton, kilogram, gram ve miligram kullanılan problemlerin problem çözme adımlarını takip ederek nasıl çözüleceğini anlatmaktadır.