Kurtuluştan Kuruluşa (Meclisin Açılışı) - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kurtuluştan Kuruluşa (Meclisin Açılışı)Canlandırma

Milli Mücadele döneminde yapılan anlaşmalar, yurdumuzun işgali, işgalci devletler ve işgale karşı yapılan mücadeleler anlatılmaktadır. Mondros Anlaşması, meclisin açılması, İnönü Savaşları, Yunan, Fransız ve İngilizlerin işgal ettikleri yerlere değinilmektedir.

Milli Mücadele döneminde yapılan anlaşmalar, yurdumuzun işgali, işgalci devletler ve işgale karşı yapılan mücadeleler anlatılmaktadır.