Kurtuluştan Kuruluşa (Büyük Taarruz – Başkumandan Meydan Savaşı) - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kurtuluştan Kuruluşa (Büyük Taarruz – Başkumandan Meydan Savaşı)Canlandırma

Başkumandanlık Meydan Savaşı'nın sebebi ve sonuçları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Antlaşması hakkında bilgiler verilmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile ilgili çalışmalara ve Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesine değinilmektedir.

Başkumandan Meydan Savaşı'nın sebebi ve sonuçları anlatılmaktadır. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Antlaşması, bunların içerikleri ve sonuçları hakkında bilgiler yer almaktadır.