Kültürel Ögelerimiz - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kültürel ÖgelerimizCanlandırma

Dene ve torun sohbeti üzerinden bir düğün örneği ile eski adetler ve kıyafetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Devamında değişen kültürel ögeler ve kültürel ögelerin değişmeye devam edip etmediği tartışılmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar gelen kültürel ögelere örnek ve bu şekilde başka ögeler olup olmadığını düşündürmeyi sağlayan soru yer almaktadır.