Kültürel Ögeler Değişir mi? - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kültürel Ögeler Değişir mi?Canlandırma

Kültürel ögelerin neler olduğu, bu kültürel ögelerin değişmeleri ve bu değişimin nedenleri aktarılmaktadır. Gündelik hayatta var olan kültürel ögelerin değişiminden bahsedilmektedir.

Kültürel ögelerin toplum hayatındaki yeri, bu ögelere örnekler, bu ögelerin değişimleri ve buna etki eden nedenlerle ilgili bilgiler yer almaktadır.