Kültürel Farklarımız - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kültürel FarklarımızCanlandırma

Yaşağımız çevre ile diğer yerler arasında yaşam tarzı, giyilen kıyafetler, yenilen yemekler, kullanılan çalgılar ve çeşitli alanlarda kültürel olarak benzerlikler ve farklılıklar vardır.

Kültürel farklarımız isimli konu anlatımında Anadolu'daki kültürel farklılıklara değinilmektedir.