Kilogram İle Ton Arasındaki İlişki - 4. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Kilogram İle Ton Arasındaki İlişkiİnteraktif Etkinlik

Kilogram ile ton arasında 1000 katlık bir ilişki vardır. Yani 1000 kilogram 1 tona eşittir. Günlük hayatta maden ocağından çıkan kömür gibi daha ağır şeyleri tartmak için ton kullanılır.

Bu interaktif etkinlikte günlük hayat örneği üzerinden ton ve kilogram arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Ayrıca ton kullanımının günlük hayattaki yeri ve önemiyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.