Kilogram İle Gram Arasındaki İlişki - 4. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Kilogram İle Gram Arasındaki İlişkiİnteraktif Etkinlik

Gram ile kilogram arasında 1000 katlık bir ilişki vardır. Yani 1000 gram 1 kilograma eşittir. Günlük hayatta örneğin, meyveleri tartmak için kilogram kullanılır.

Bu interaktif etkinlik, günlük hayat örneği ile kilogram ve gram arasındaki ilişkiyi uygulama yaptırarak göstermektedir.