Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Kesirleri Sayı Doğrusunda GöstermeCanlandırma

Bir basit kesri sayı doğrusuna yerleştirirken sayı doğrusunda 0 ve 1 arası paydada yazan sayı kadar eşit parçaya bölünür. Örneğin 2/5 kesrini sayı doğrusunun üzerine yerleştirecek olursak sayı doğrusu üzerinde 0 ve 1 arasını 5 eş parçaya bölüp 2. noktaya gidilir. Bu nokta bize 2/5´yi gösterir. Bir bileşik kesri, örneğin 9/5´u sayı doğrusuna yerleştirecek olursak sayı doğrusunda 0 ile 1 ve 1 ile 2 arasını 5 eş parçaya böleriz ve 0'dan itibaren pay kadar yani 9 birim sayarız. Bu nokta sayı doğrusu üzerinde 9/5 kesrinin yerini gösterir. Son olarak bir tam sayılı kesri yerleştirmek istersek örneğin 2 2/7 önce sayı doğrusunda kesrin tam sayılı kısmı kadar yani 2 birim ilerlenir. Sonra 2 ile 3 arası paydadaki sayı kadar yani 7 eş parçaya bölünüp 2 parça sayılır. Bu nokta sayı doğrusu üzerinde bir tam sayılı kesir olan 2 2/7 kesrini verir.

Bu konu anlatımında, "Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir sayı doğrusu üzerine nasıl yerleştirilir?" konularının anlatımı yapılmaktadır.