Kesirleri Modelleriyle Eşleştirme - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kesirleri Modelleriyle EşleştirmeEtkileşimli Alıştırma

Kesrin paydası bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir. Ve modellemesi yapılırken verilen şekil kesrin paydasında yazan sayı kadar eş parçaya bölünür. Kesrin payı ise bu eş parçalardan kaç tane alınacağını gösterir. Modellemesinde ise bölünmüş eş parçalardan kesrin pay kısmında yazan sayı kadarı boyanır.

Bu interaktif etkinlikte, verilen kesir modellerinin doğru kesir ifadeleriyle eşleştirilmesi istenmektedir.