Kesirleri Karşılaştırma - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Kesirleri Karşılaştırma Canlandırma

Kesirlerde karşılaştırma ve sıralama yapmak için modellerden ve sayı doğrusundan yararlanabiliriz. Paydası eşit olan kesirlerde sıralama yaparken kesirlerin payını karşılaştırırız ve payı büyük olan kesir daha büyüktür. Payı eşit olan kesirleri karşılaştırırken kesirlerin paydasını karşılaştırırız ve bu kesirlerde paydası küçük olan kesir daha büyüktür.

Bu konu anlatımında, kesirlerin karşılaştırması anlatılmaktadır. Etkileşimde öncelikle paydaları eşit dört tane kesir verilir, modelleme yöntemi ve sayı doğrusu kullanılarak kesirler karşılaştırılır, küçükten büyüğe sıralanır. Daha sonra payları eşit dört tane kesir verilir ve bu kesirler büyükten küçüğe sıralanır.