Kesirleri Çeşitlerine Göre Sınıflandırma Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kesirleri Çeşitlerine Göre Sınıflandırma EtkinliğiEtkileşimli Alıştırma

Çeşitlerine göre kesirler basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak adlandırılır. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir, payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük kesirlere bileşik kesir ve bir tam sayı ile bir basit kesirden oluşan kesirlere de tam sayılı kesir denir.

Bu canlandırmada önce verilen kesir modellerinin uygun kesir gösterimleriyle eşleştirilmesi istenmektedir. Doğru eşleştirmeleri yaptıktan sonra bu kesirlerin basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak sınıflandırılması istenmektedir.