Kesirlerde Çıkarma İşlemleri İle Sonuçlarını Eşleştirelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kesirlerde Çıkarma İşlemleri İle Sonuçlarını EşleştirelimEtkileşimli Alıştırma

Kesirlerde pay parça sayısını, payda ise bütünün kaç parçaya ayrıldığını yani parçanın büyüklüğünü temsil eder. Kesirlerle çıkarma işlemi yaparken paydalar eşit ise yani parçaların büyüklükleri eşit ise payda aynen yazılırken ilk kesrin payından ikinci kesrin payı çıkarılır ve sonuç bulunur. 

Bu interaktif etkinlik paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapmaya yönelik bir çalışma içermektedir. Etkileşimde bir tane uçak vardır ve bunun hangi şehre ineceğini bulmaları istenmektedir. Uçağın nereye ineceğini bulmak için öğrencilerin tek yapması gereken verilen işlemin sonucu ile şehirlerdeki sonucu karşılaştırmak.