Kenarlarına ve Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kenarlarına ve Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri Etkileşimli Alıştırma

Üçgenler kenarlarına göre eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen olmak üzere üçe ayrılır. Üçgenler açılarına göre ise dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş açılı üçgen olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Bu interaktif etkinlikte Kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre sınıflandırılması istenmektedir.