Katı Maddelerin Hal Değişimi - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Katı Maddelerin Hal DeğişimiCanlandırma

Bazı katı maddeler ısı alınca sıvı hale geçer, yani erir. Buz ve margarini bu maddelere örnek olarak verebiliriz. Eriyen maddeler tekrar soğutulduğunda eski haline döner.  Bazı katılar ise ısıtılma sonucunda farklı bir maddeye dönüşür. Bu olaya bozunma denir. Şeker, tuz ve pirinç gibi maddeler ısıtıldıklarında bozunur ve bozunan maddeler soğutulunca tekrar eski haline dönemez.

Erime ve bozunma örnekler ile anlatılmaktadır.