İsraf ve Tasarruf - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
İsraf ve TasarrufCanlandırma

Doğal kaynakların tükenebileceği, israf ve tasarruf kavramları aktarılmaktadır. Kaynakların tükenme şekillerine örnekler verilmektedir.

İsraf ve tasarruf kavramlarını anlatan bir canlandırmadır.