Isıtılan Cisimlerdeki Değişimler: Erime ve Bozunma - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Isıtılan Cisimlerdeki Değişimler: Erime ve Bozunmaİnteraktif Etkinlik

Katı maddelerin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Buz ısı alır, erir ve su olur. Buz katı bir madde iken, su sıvı haldeki bir maddedir. Bazı katılar ise ısıtılma sonucunda farklı bir maddeye dönüşür. Bu olaya bozunma denir. Şeker, tuz ve pirinç gibi maddeler ısıtıldıklarında bozunur ve bozunan maddeler soğutulunca tekrar eski haline dönemez.

Isı verilen her maddenin soğuduktan sonra eski haline dönmeyeceği interaktif bir uygulama ile gösterilerek erime ve bozunma kavramları anlatılmaktadır.