İş-Oluş Bildiren Sözcükleri (Eylemleri-Fiilleri) Belirleme - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İş-Oluş Bildiren Sözcükleri (Eylemleri-Fiilleri) BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

İş-oluş bildiren sözcüklerin tümcelerdeki doğru yerlere taşımaya yönelik bir uygulamadır.

İş-oluş bildiren sözcüklerin tümcelerdeki doğru yerlere taşımaya yönelik bir uygulamadır.