İş-Oluş Bildiren Sözcükler (Eylemler) - Sağlık için Oyun ve Spor - Alıştırma - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İş-Oluş Bildiren Sözcükler (Eylemler) - Sağlık için Oyun ve Spor - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bir işi, oluşu ya da hareketi bildiren sözcüklere iş-oluş bildiren sözcükler (eylem) denir.  Bir sözcüğün sonuna “-ma, -me” ya da “-mak, -mek” getirilebiliyorsa o sözcük bir iş-oluş bildiren sözcüktür. İş-oluş bildiren sözcükler tek başlarına tümce oluşturabilirler.

İş-oluş bildiren sözcüklerin belirlenerek tümcelerde boş bırakılan uygun yerlere taşınması istenmektedir.