Hava Kirliliği - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Hava KirliliğiCanlandırma

Çeşitli insan faaliyetleri ile havada, canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek yabancı maddeler birikir. Buna hava kirliliği denir. Kömür ve doğalgaz gibi yakıtların tüketilmesi sonucu havaya salınan gazlar, sanayi kuruluşlarından yayılan gazlar, egzoz dumanları ve orman yangınları havayı kirleten önemli etkenlerdendir. Hava kirliliğini önlemek için ısıtmada kömür gibi yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi havayı kirletmeyen enerji kaynakları kullanılmalıdır. Fabrika bacalarına ve taşıtların egzozlarına filtreler takılmalı; toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ormanlar oksijen üreterek havayı temizlediği için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

Hava kirliliğinin tanımı yapılmakta ve hava kirliliğine neden olan etmenlerden bahsedilmektedir. Hava kirliliğini önlemek için yapılabilecekler listelenmektedir.