Hangi Yön? - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Hangi Yön?Etkileşimli Alıştırma

Ana yönler ve bu yönlerin bilinmesini dağlayan doğal işaretlerin eşlenmesi istenmektedir.

Yönler ile o yönlerde belirleyen işaretleri gösteren fotoğrafların eşleştirilmesini isteyen uygulamadır.