Hangi Uzunluk Ölçüsü Birimini Kullanmalıyız? - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Hangi Uzunluk Ölçüsü Birimini Kullanmalıyız?Canlandırma

Boyumuzun veya herhangi bir canlının uzunluğunu ifade ederken uzunluk ölçü birimlerinden santimetreyi, binaların yüksekliklerini ifade ederken de metreyi kullanırız. İki şehir veya iki ülke arasındaki uzaklıklar metre ile ifade etmek için çok büyük olduğundan bu uzaklıkları ifade ederken kilometre birimini, uzunluğu 1 santimetreden daha küçük olan nesneler için ise milimetreyi kullanırız.

Bu konu anlatımında, nesnelerin boyunu veya iki nokta arasındaki mesafenin uzunluğunu tahmin etmede hangi ölçü birimlerini kullanmanın daha uygun olacağı anlatılmaktadır.