Görsel Okuma - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Görsel OkumaEtkileşimli Alıştırma

Verilen görsellere uygun açıklamaların seçilmesini gerektiren bir uygulamadır.

Görsel okumayı geliştirecek eşleştirmeler içeren bir uygulamadır.