Geometrik Şekillerin Çevrelerini Hesaplayalım - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Geometrik Şekillerin Çevrelerini HesaplayalımCanlandırma

Geometrik şekillerin çevresinin hesaplanması, geometrik şeklin bütün kenar uzunluklarının birer kez yazılıp toplanmasıyla yapılır. Karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun dört ile çarpımıyla da bulunur. Dikdörtgenin çevresi iki uzun kenar ve iki kısa kenarın uzunlukları toplamına eşittir.

Bu konu anlatımında, kenar uzunlukları verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.