Geometrik Şekilleri Çizme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Geometrik Şekilleri ÇizmeCanlandırma

Geometrik bir şekil çizebilmek için birkaç araç ve gereç kullanırız. Açıölçer, adından da anlayacağın gibi açıları ölçmemize yarar. Gönye, dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde bir araç; doğru çizgileri çizmek için kullandığımız araç ise cetveldir.

Bu konu anlatımında üçgen, kare ve dikdörtgenin nasıl çizilebileceği anlatılmaktadır. Etkileşimde öncelikle açıölçer, gönye ve cetvelin kullanım amaçları açıklanır. Daha sonra bu araçlar kullanılarak üçgen, kare ve dikdörtgen geometrik şekilleri ile bir ev çizilir.