Genel ve Özel Durumları Bildiren Anlatımlar - 4. Sınıf

Türkçe - Konu Anlatımı
Genel ve Özel Durumları Bildiren AnlatımlarKonu Anlatımı

Genel ve özel anlatımlara dair tanımların yapıldığı ve tanımların örneklerle desteklendiği bir canlandırmadır.

Genel ve özel durumları anlatan bildirimler ile ilgili açıklama ve örnekler içeren bir bilgi ekrandır.