Fiziksel, Zihinsel ve Duygusal Özelliklerimiz - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Fiziksel, Zihinsel ve Duygusal ÖzelliklerimizEtkileşimli Alıştırma

Bir kız çocuğu üzerinden bireysel olarak fiziksel, duygusal ve zihinsel özellikler belirtilmekte ve öğrenciye kendine dair özellikleri aktarabilmesi için bir form sunulmaktadır.

Bir kız çocuğu üzerinden bireysel olarak fiziksel, duygusal ve zihinsel özellikler belirtilmekte ve öğrenciye kendine dair özellikleri aktarabilmesi için bir form sunulmaktadır.