Farklılıklara Saygılı Olmalıyız - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Farklılıklara Saygılı OlmalıyızCanlandırma

İnsanların aynı konu hakkında farklı düşüncelere sahip olmalarına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Düşünce farklılıklarında karşı çıkılan konuların belirtilmesi vurgulanmaktadır.

İnsanların aynı konu hakkında farklı düşüncelere sahip olmalarına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Düşünce farklılıklarında karşı çıkılan konuların belirtilmesi vurgulanmaktadır.