Farklı Kültürlere Saygı - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Farklı Kültürlere SaygıCanlandırma

Bu animasyonda, farklı kültürel özelliklere sahip ülkelere hakkında bilgiler yer almaktadır.