Eylemlerdeki (Fiillerdeki) Zamanı Bulalım! - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Eylemlerdeki (Fiillerdeki) Zamanı Bulalım!Etkileşimli Alıştırma

Verilen tümcelerde hakim olan zaman kipine göre tümceleri sınıflandırmaya dayalı olan bir etkinliktir.

Tümcelerdeki eylemlerin bildirdiği zamanı belirlemeye yönelik bir uygulamadır.