Düzgün Olmayan Şekillerin Alanlarını Hesaplayalım - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Düzgün Olmayan Şekillerin Alanlarını HesaplayalımCanlandırma

Birim kareler ile tam olarak kaplanan yüzeylerin alanları birim kareler sayılarak hesaplanır. Birim kareler ile tam olarak kaplanamayan yüzeylerin alanları ise yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Düzgün olmayan şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam ve yarım birim kareler ayrı ayrı sayılır. O şeklin alanı, şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam birim kare sayı ve yarım birim kare sayısının yarısı toplanarak hesaplanır.

Bu konu anlatımında, düzgün olmayan şekillerin alanlarının birim kare yardımıyla hesaplanması anlatılmaktadır.