Doğal ve Beşeri Unsurlar - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Doğal ve Beşeri UnsurlarEtkileşimli Alıştırma

Ormanda görülen unsurların doğal ve beşeri olarak ayırt edilmesini ve ilgili alanlara yerleştirilmesini içeren bir uygulamadır.

Canlandırmalarda bulunan doğal ve insan eliyle yapılmış beşeri unsurlara ait verilen örneklerin ayırt edilmesi beklenen bir uygulamadır.